Một vài suy nghĩ về vai trò của Đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới

Một vài suy nghĩ về vai trò của Đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới

Lượt xem:

Một vài suy nghĩ về vai trò của Đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới Có thể nói ít có quốc gia nào trải qua nhiều cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền Tổ quốc như Việt Nam. Từ buổi sơ khai của nhà nước Văn Lang đến nay, đất nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm. Tuy nhiên,... ...